Forma part de Món Banyoles

Si vols FORMAR PART de MónBanyoles:

1) Compromís amb l’entitat: assistir de forma regular a les reunions i a les activitats que es portin a terme, participant-hi activament.

2) Compromís amb els valors de l’entitat: sentir afinitat cap els mateixos i treballar per a la seva implementació, contribuint també a la seva millora.

3) Compromís amb la ciutat de Banyoles.

Omple i envia’ns aquest formulari: