Objectius

El nostre propòsit és fer accions i activitats que serveixin per crear ponts i per afavorir el contacte i el coneixement mutu entre totes les persones que viuen a Banyoles. La nostra eina principal serà la cultura en sentit ampli.

La cultura uneix, la cultura ens conforma i ens transforma. La cultura ens permet ser crítics, ens ofereix raons pel compromís i ens impulsa a construir un món millor. La cultura és universal, hi conflueixen les diverses tradicions de tots els pobles, i s’enriqueix i evoluciona gràcies a la diversitat que li és inherent.